Optymalizacja kosztów

Cel: Redukcja kosztów eksploatacji

Szkolenie flotowe polega na oszczędnym i racjonalnym wykorzystaniu jednostki napędowej pojazdu. Dedykowane jest dla kierowców firmowych i ma za zadanie optymalizować zużycie paliwa i podzespołów samochodu. Uczymy prawidłowo wykorzystywać nowoczesne technologie napędowe zastosowane w pojazdach. Korzyścią ogólną jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i szerzenie społecznej odpowiedzialności na drodze, a także ochrona środowiska przez ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Szkolenie optymalizacji kosztów jest powiązane z ecodrivingiem wykorzystując taktykę i technikę jazdy. Podczas zajęć wykorzystujemy urządzenia telemetryczne do precyzyjnych pomiarów. Szkolenia flotowe pomagają osiągać przewagę konkurencyjną poprzez zmniejszenie nakładów finansowych na utrzymanie pojazdów.

Szkolenie flotowe

Szkolenie optymalizacja kosztów polega na:

  • określeniu potrzeb klienta i stworzeniu indywidualnego programu szkoleniowego
  • zajęciach teoretycznych w klasycznej formie lub z wykorzystaniem elearningu
  • zajęciach praktycznych w ruchu drogowym
  • ocenie jazdy każdego kierowcy przez audyt wewnętrzny
  • wygenerowaniu raportu po zakończeniu szkolenia
  • wskazówkach umożliwiających podtrzymanie efektu szkoleniowego

Efekty szkolenia pozwalają uzyskać średnio 187 zł oszczędności miesięcznie na jednym samochodzie flotowym pokonującym rocznie 25 000 km!

Szkolenie zwraca się już po 4 miesiącach!

Istnieje możliwość wdrożenia motywacyjnego systemu premiowania kierowców, w celu długotrwałego utrzymania efektów szkolenia floty.