BHP Kierowcy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pracy kierowców podczas codziennych obowiązków za kółkiem

Szkolenie BHP kierowcy przedstawia zasady bezpiecznej pracy na stanowisku kierowcy, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami drogowymi. Zajęcia przedstawiają zagrożenia i konsekwencje niestosowania się do przyjętych przepisów prawnych. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Podczas teorii uczestnik poznaje typowe błędy kierowców, zasady bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardy działania podczas wypadku. W praktyce doświadcza zagrożeń na jakie może się narazić, uczy się jak minimalizować ryzyko i unikać niebezpieczeństw.

Szkolenie BHP kierowcy polega na:

 • testach sprawdzających stan wiedzy kierowców
 • zajęciach teoretycznych uświadamiających zagrożenia drogowe wynikające z zaniechań kierowcy
 • analizie doświadczeń podczas symulacji niebezpiecznych sytuacji
 • jazdach praktycznych na placu lub parkingu
 • wywołaniu emocji towarzyszących podczas awaryjnych sytuacji drogowych
 • budowaniu odpowiedzialności drogowej wśród uczestników szkolenia

 

Organizujemy szkolenia BHP kierowcy jako jedyna firma szkoleniowa w kraju

 

Zajęcia teoretyczne:

 • wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego
 • nietypowe sytuacje drogowe
 • zagrożenia z powodu zaniechań kierowcy
 • zabezpieczenie miejsca wypadku
 • czas reakcji i jego wpływ na jazdę
 • szanse przeżycia podczas wypadku
 • przygotowanie do jazdy
 • technika jazdy samochodem
 • sprawdzenie masy ciała podczas zderzenia przy różnych prędkościach za pomocą wagi przeciążeniowej

Zajęcia praktyczne:

 • symulacja kolizji na symulatorze zderzenia
 • sprawdzenie czasu reakcji każdego kursanta na refleksomierzu Simflex
 • symulacja wypadku na symulatorze dachowania i sprawdzenie pozycji za kierownicą
 • postępowanie w razie awarii i wypadku drogowego
 • wpływ alkoholu na kierowanie pojazdem przez wykorzystanie alkogogli
 • przejazd próby czasowej podczas rozmowy przez telefon komórkowy i jego wpływ na jazdy
 • wymiana koła samochodowego na czas
 • wystrzał poduszki powietrznej kierowcy i pasażera
 • pokaz drogi hamowania z różnych prędkości

Szkolenie BHP kierowcy to innowacyjny program uświadamiający kierowców o zagrożeniach i poprawiający ich bezpieczeństwo. Poznanie w praktyce ograniczeń fizyki ruchu pojazdu i własnych możliwości z powodu niedbalstwa jest doświadczeniem zapadającym w pamięć na całe życie. Szkolenie może być rozbudowane o specjalne moduły szkoleniowe jak opony poślizgowe lub mobilna płyta poślizgowa.