Bezpieczna flota

Cel: Ograniczenie szkodowości kierowców w tym kolizji i wypadków

Szkolenie Bezpieczna flota redukuje koszty spowodowane przez zdarzenia drogowe. Zajęcia kształtują świadomość kierowców na zagrożenia związane z jazdą samochodem i uwrażliwiają na potencjalne niebezpieczne sytuacje. Podczas zajęć uczymy taktyki i techniki jazdy w celu maksymalizacji bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Zajęcia dotyczą zaawansowanej techniki obserwacji drogi, przewidywania zagrożeń i manewrów obronnych w sytuacjach awaryjnych. Podczas zajęć pokazujemy obszary zagrożeń pomijanych lub zapominanych w codziennej jeździe. Dajemy gotowe rozwiązania jak radzić sobie z niebezpiecznymi uczestnikami ruchu i jak obronić się przez zagrożeniem ze strony innych.

Straty firmy z powodu wypadków drogowych dotyczą:
– tymczasowej lub trwałej utraty pracownika
– podwyższenia składki ubezpieczenia
– kosztów kontroli PIP
– kosztów materialnych powstałych w wyniku zdarzenia
– utraty wizerunku firmy

Bezpieczna flota

 

Szkolenie bezpieczna flota polega na:

  • opracowaniu planu szkolenia zgodnie z charakterem wykonywanego transportu
  • zajęciach teoretycznych dotyczących nowoczesnej taktyki jazdy defensywnej
  • analizie zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierowców firmy
  • testach oceniających stan wiedzy i poziom świadomości drogowej uczestników
  • jazdach praktycznych po drogach publicznych z wykorzystaniem techniki jazdy defensywnej
  • wygenerowaniu raportu każdego kierowcy pod kątem bezpiecznej jazdy
  • ocenie bezpieczeństwa floty pojazdów na podstawie umiejętności kierowców


Zbyt dużo jest do stracenia by pominąć ten obszar – bezpieczny kierowca to bezpieczna flota!