Audyt floty

Cel: Ocena stanu i bezpieczeństwa floty samochodowej oraz wiedzy i umiejętności kierowców

Audyt floty dostarcza obiektywne informacje o poziomie zagrożeń floty i ukazuje potencjalnie niebezpieczne obszary. Po określeniu słabych ogniw floty rekomendujemy działania zmierzające do wzmocnienia i poprawy bezpieczeństwa. Wnioski po wykonaniu audytu flotowego mają na celu wsparcie pracy managera, by mógł efektywniej zarządzać flotą. Z naszych audytów wynika, że drobne niedopatrzenia mogą prowadzić do znaczącego wzrostu kosztów i spadku efektywności pracy kierowców. W trakcie audytu definiujemy zagrożenia pojawiające się w trakcie wykorzystywania samochodów do celów firmowych. Określenie poziomu bezpieczeństwa i wykrycie potencjalnych zagrożeń związanych z działalnością, ułatwia wdrożenie usprawnień i minimalizację ryzyka. Audyt floty kończy się wdrożeniem procedur zapobiegawczych.

Audyt floty pojazdów firmowych wskazuje poziom bezpieczeństwa firmy oraz obszarów o potencjalnym ryzyku

Audyt flotowy przez zewnętrznego fachowca daje świeże spojrzenie i wspomaga zarządzanie. Pozwala na określenie obszaru szkolenia i szacowanie jego efektywności po realizacji.